V tomto příspěvku se opět vracím k tématu okruhů, jejichž trasování má pro naši městskou část zásadní význam. Na část Městského okruhu tvořeného tunelem Blanka má podle plánů na Pelc-Tyrolce navázat pokračování přes Balabenku, Jarov a Malešice až k Jižní spojce. Tím by se celý Městský okruh uzavřel a podle magistrátu tak vytvořil bariéru chránící centrum města před automobilovou
dopravou. Toto řešení se čtyřmi kilometry tunelů a předpokládanými náklady 40 miliard Kč, tzv. Blanka 2, bylo magistrátem na podzim roku 2012 „prozatím“ odloženo. Jako náhradní „dočasné“ řešení předložil magistrát návrh na využití Průmyslové ulice vedoucí přes Hloubětín. Místo nově vybudovanými tunely by tak řidiči jezdili po Průmyslové, Kbelské a Liberecké ulici. Z hlediska Magistrátu se možná jedná o „méně problematickou variantu“, která má řešit dopravní přetížení po zprovoznění tunelu Blanka. Z hlediska místních podmínek je však tento návrh pro Hloubětín velmi problematický. Kromě nárůstu dopravy se všemi negativními důsledky pro nás občany, je tu samozřejmě vážné riziko, že se toto „dočasné“ řešení stane řešením trvalým. Nic na tom nezmění ani záměr na zkapacitnění Průmyslového polookruhu vybudováním předpokládané mimoúrovňové křižovatky s ulicemi Poděbradskou a Kbelskou v oblasti Hloubětína. Spíše naopak. Při navrhování tohoto řešení jsou zcela ignorovány negativní vlivy zvýšené dopravy v této oblasti. Tato varianta tedy rozhodně potřebuje vyhodnocení EIA včetně podrobné hlukové studie. Oproti původním plánům, které se na magistrátu připravovaly před cca deseti lety, nový návrh již nepočítá s tunelovou variantou, která by alespoň částečně pomohla tuto postiženou část Hloubětína zhumanizovat. Dnes se uvažuje pouze o levnější variantě, kde Kbelská ulice povede jen v zářezu. Městské části Praha 14 tedy reálně hrozí, že bude sevřena mezi dva okruhy – Pražský silniční okruh, který stávající vedení města prosazuje ve stopě kolem Černého Mostu, a „dočasný“ Městský okruh. V podmínkách pro stavbu plánovaného pokračování tunelu Blanka 2 je jasně stanoveno, že je možné jej postavit teprve po dokončení Pražského okruhu a zavedení mýta na vjezd do širšího centra Prahy. Odborníci odhadují splnění těchto bodů v horizontu 15 až 30 let.

Ilona Picková