Ilona Picková je dlouholetou zastupitelkou za Zelené. V současné době zastává funkci zástupkyně
starosty na městské části Praha 14, ve své gesci má oblast dopravy a životního prostředí.

Proč sis vybrala konkrétně Zelené, co může tato strana lidem nabídnout?

Pro mě byli Zelení jednoznačnou volbou, protože mě dlouhodobě zajímá téma životního prostředí a jeho ochrany. Zelení toto řeší koncepčně a dlouhodobě. Důležitá jsou pro mě i další téma zelených, ať jsou to např. sociální otázky či otázky přístupu k ženám. Uvnitř strany máme reálnou možnost se plně zapojit. Také je mi velmi blízká svoboda, kterou v Zelených máme jako zastupitelé, kdy není uplatňován direktivního přístupu z centra strany, který cítím uvnitř jiných stran.

Co se Ti podařilo v oblasti životního prostředí změnit?

Podařilo se navýšit rozpočet na údržbu zeleně. Také pracuji na velmi zajímavém projektu, kterým je prostor pro hry v ulici Jamská na Hutích. Mělo zde vzniknout velké sportoviště, což by znamenalo vykácet většinu zeleně. Sportoviště se tedy přesunulo do parčíku ve Splavné. V původním místě chceme vytvořit něco zcela nového, prostor bude podporovat zájem o přírodu, tvořivost, bude zdůrazňovat hodnoty území. Budou tam prvky pro děti i dospělé, vše čistě přírodního charakteru.

Dalším Tvým tématem je doprava, co se doposud podařilo? Případně daří se propojovat obě témata životního prostředí a dopravy?

Ano, obě témata spolu úzce souvisí. Snažíme se o co největší rozvoj šetrné dopravy, aby se lidé nejen komfortně přemísťovali, ale také aby okolí, kde žijí, bylo bezpečné a zdravé. Podporujeme tedy rozvoj cyklotras a pěších propojení. Zejména se zaměřujeme na zvyšování bezpečnosti v místech, kde je hodně chodců. V případě automobilové dopravy je důležité, aby zejména v obytných čtvrtích docházelo k jejímu zklidňování. Snažíme se však také zajistit lepší komunikace pro automobily. Naším cílem je, aby automobilová doprava byla používána tam, kde je skutečně potřeba a na krátké vzdálenosti mohla být nahrazena šetrnějšími způsoby.

Ještě rok zbývá do voleb, co bys do té doby chtěla stihnout?

Ráda bych pokročila s projektem zmíněného přírodního prostoru v Jamské. Chtěla bych ho přivést až do realizační fáze. Připravujeme řadu dalších projektů, ať jsou to nové cyklotrasy na Čihadlech, v Kyjích, nebo cyklo magistrála podél železniční trati. Ta by měla navázat na Evropskou cyklodálnici.

Máme zahájené projekty na úpravu křižovatek na Broumarské či úpravu komunikací v Kyjích. Na podzim bude zahájena rekonstrukce Ocelkovy ulice a také rekonstrukce chodníků Nad Rybníkem. Projektů je mnoho, ráda bych jich k realizaci dotáhla co nejvíce.

Za rozhovor děkuje Karolína Chloubová