Vysočanská radiála je již v provozu několik let a je bezpochyby významnou stavbou, která pomáhá zlepšit životní prostředí v centrální části Hloubětína. Část tranzitní dopravy se této oblasti sice již vyhýbá, ale troufnu si tvrdit, že jsme jako městská část nevyužili potenciál ke zklidnění dopravy v Poděbradské a Kolbenově ulici, který nám tato stavba nabízí.

Klíčovým opatřením je rekonstrukce světelné signalizace na obou křižovatkách s Kbelskou ulicí, která umožní ve směru z centra bezpečné a zejména preferované levé odbočení směrem k Vysočanské radiále. Tuto aktivitu se bohužel v případě rekonstrukce tramvajové trati v Poděbradské ulici nepodařilo spojit do jedné stavební akce, bylo však alespoň umožněno zmíněné levé odbočení. Bez odpovídajícího nastavení semaforů však zatím příliš tranzitní dopravu neodvádí. Zelení proto jednoznačně podpoří dokončení těchto technických úprav, které pomohou odvést nežádoucí dopravu z Hloubětína a vytvořit z Poděbradské ulice zklidněnou městkou třídu po vzoru Sokolovské ulice v sousedních Vysočanech.  Například zatravnění kolejového svršku po provedené rekonstrukci omezí šíření hluku či prachu a pomůže v Hloubětíně vytvořit lepší místo pro život.

PETR HUKAL

Foto: Prahounakole.cz