V lednu se na Hutích projednával veřejný záměr na výstavbu nové čtvrti, která by měla změnit tvář celé lokality, málokdo však ví, že tato plánovaná výstavba není jediná, která by zde měla stát.

Na přiloženém obrázku můžete vidět celou lokalitu Hutí, červeně je vyznačená ta v část, která byla veřejně projednána v lednu na setkání s občany. Není to ovšem jediná část na Hutích kde by se mělo stavět!

Vedle zmíněné první etapy je vidět žlutě označený čtverec, ten je v územním plánu označen zkratkou  ZP (dle regulativu územního plánu to může být park, historické zahrady či hřbitov), Tato plocha by změnila účel z původního účelu Zelené plochy na veřejnou vybavenost, na této části by po změně územního plánu šlo postavit kupříkladu školu či školku.

Zdroj: Mapy. cz, červeně je označená budoucí nová čtvrť , která byla představena na lednovém zasedání. Žlutě je prostor je vyhrazen kupříkladu pro park .

Jordánská  

První fáze výstavby na Hutích ale zdaleka není první ani poslední. Nová bytová výstavba by se měla rozprostírat jižně od plánované první fáze výstavby na Hutích konkrétně v ulici Jordánská, typově se jedná o bytové domy, což je v souladu s územním plánem, problém je ovšem někde jinde!

 Pozemky se podle územního plánu nachází na plochách OB tedy dle územního plánu čistě obytné, zelená plocha je určena pro zeleň městskou krajinu. Modrá plocha je určená pro veřejnou vybavenost. Zelená plocha (ZMK) by se měla zachovat pro park. Poslední modrá část (VV) je určena pro veřejnou vybavenost.

zdroj: https://app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/

Stavět ano, ale s rozmyslem… 

Zelení Prahy 14 jsou pro výstavbu bytů, apriorně nejsme strana, která by nechtěla stavět, což se nám někdy naši političtí oponenti snaží vnucovat!

Část domů v Jordánské by se měla stát v části, která je dle územního plánu vedená jako pozemek pro veřejnou vybavenost. V této části se jedná o domy, které by sloužili MČ jako například domov důchodců či dům s pečovatelskou službou. Všeobecně populace naší země stárne a do budoucna tyto zařízení pro naše občany budeme potřebovat.

Bohužel není jisté, zda na této modré ploše upravené pro veřejnou vybavenost bude nějaké taková stavba stát. Praha 14 v tuto chvíli nemá denní stacionáře, které by MČ v oblasti sociálních služeb nesmírně pomohly, investor v tuto chvíli negarantoval, jestli tam nějaký druh sociální služby bude!


zdroj: mapy.cz Červeně je vyznačena budoucí první etapa nové čtvrtě na Hutích, modrá je plocha Veřejné vybavenosti a na výplni je vidět území kde budou vystavěné nové domy v Jordánské.

Projekt dále obsahuje prodloužení Jordánské až Jamské, posléze by silniční síť byla napojena na ulici Ocelkova. Zápis z jednánní územní komise naleznete zde: https://www.praha14.cz/samosprava/wp-content/uploads/sites/3/2019/03/zapis_komise_ur_2_13_2_2019.pdf

Zbylá veřejná vybavenost

Pozemek veřejné vybavenosti v Jordánské  je sice  zakreslen dále veden pro tyto účely, na druhou stranu  pokud by se postavily školské zařízení v horní části Hutí tak by pozemek vedle zástavby pozbyl účelu, který původně určoval územní plán, otázkou co s sním? 

My jako zelení chceme tento pozemek zachovat pro veřejnou vybavenost, aby dále sloužil  především místním a nebyl přítěží ale naopak přínosem nejen pro obyvatele Hutí ale pro celou PRAHU 14!