Sekání

V těchto dnech se na celém území naší země teploty pohybují kolem 30 a více stupňů, netrpí jen lidé a zvířata ale i příroda. Úprava travnatých ploch se stala jednou z velmi důležitých činností pro organismus naší městské části!

Podněty od občanů

Se zvyšujícími se teplotami vzrůstá také počet podnětů, které od vás dostáváme na sekání trávníků na území naší městské části.  Lze uvést několik příkladů sekání, které je sice v pořádku po stránce úpravy zeleně, ale v těchto horkých dnech neadekvátním přístupem k některému sekání.

Příklady

Jedním z příkladů je například travnatá plocha Černého mostu v ulici Smikova. Tráva byla posekána standartním způsobem nakrátko. V těchto případech je ale lepší ponechat velké travnaté plochy spíše s delším porostem nebo jako divoké louky, pokud ovšem nepřiléhají přímo k domům.

ulice Smikova a čerstvě posekaný trávník

 Další příklad nešetrného sekání je pozemek mezi Broumarskou a Vajgarskou (vedle stanice autobusu Hejtmanská), tato plocha je zakončena autosalonem, na pozemku byla tráva před 3 týdny dokonce na některých místech posekána až na hlínu, i v tomto případě by bylo lepší kvůli vysoké výhřevnosti posekané trávy zkusit plochy nesekat na několik milimetrů, půda pak ztrácí svoji funkci v krajině, tedy zadržovat vodu a ochlazovat.

Trávník posekaný až na dřeň, fotka z pohledu Vajgarské

Pohled na trávník mezi ulicemi Vajgarská a Broumarská

Posledním příkladem je sběr trávy po posekání, tráva je totiž po seči ponechána na místě, po několika dnech se ovšem mění v seno, které dusí kořínky trávy a ta se musí skrze vrstvu sena doslova probíjet.  Výhřevnost se tedy zvyšuje několikanásobně.

Pohled na trávník v ulici Nedvědická

Co s tím?

Jako Zelení usilujeme o sekání větších travnatých ploch nikoli na několik milimetrů, což z trávy činí rozžhavené vyschlé plochy, ale na několik centimetrů, aby se v trávě mohla držet voda a větší travnaté plochy mohly ochlazovat naši městskou část.

U menších ploch by mělo docházet ke standartnímu sekání jako doposud, ovšem nemělo by se zapomenout na úklid zbylé trávy, která na ploše zůstala. Chápeme složitost sekání travnatých ploch, na druhou stranu by bylo dobré šetrnější způsob! 

Náprava

V tomto týdnu se setkal předseda našeho ZO Mgr. Jiří Pilip s místostarostkou a radní pro životní prostředí a údržbu veřejných ploch Mgr. Irenou Kolmanovou.  Představili jsme paní radní nápad na nesekání větších travnatých ploch, kupříkladu se jedná o již zmíněný příklad plochy mezi Broumarskou a Vajgarskou (na konci pozemku je autosalon).

Naše řešení bylo tento pozemek zachovat nikoli jako uschlé spáleniště ale jako louku, s čímž paní místostarostka souhlasila.  Plochy mezi obytnými domy se ovšem dle názoru radnice sekat musí, především z důvodu podnětů obyvatel, kteří v uvedených domech žijí.

15 změn pro Prahu

Zelení na celopražské úrovni prosazují patnáct opatření proti změně klimatu, které lze najít na: http://praha.zeleni.cz/15-zmen-pro-budoucnost-na-mrtve-planete-nebude-zadna-praha-stav-k-cervnu-2019

Také máme k tomuto dokumentu praktickou příručku s názvem Zásobník opatření pro obce, ve které navrhujeme kupříkladu ochlazování města výsadbou stromů, vysazováním popínavých rostlin na svislé plochy či retenční nádrže na zachycování dešťové vody do vnitrobloků. Opatření se ale též týkají energetiky, především energetického managmentu obcí!

Víte o nějakých takových plochách? Pokud ano napište nám na e-mail praha@14zeleni.cz!, popřípadě na FB  či Instagram a my je rádi předložíme naší městské části!