Zatímco venku padá listí a občas ráno padne mlha do ulic, na magistrátu spadl ze stolu projekt, který by ve svém důsledku velmi negativně ovlivnil život na čtrnáctce.  Touto dobrou zprávou je, že na konci října bylo na úřední desce MHMP zveřejněno oznámení o ukončení procesu posuzování vlivů (tzv. velká EIA) záměru „Nová skladovací hala Coca-Cola“, která měla vyrůst v Hostavicích u ulice Českobrodská. Stalo se tak  na žádost  samotné společnosti Coca-Cola.

Poté, co Coca – Cola přišla s návrhem na rozšíření haly, zvedl se poměrně široký společenský nesouhlas. Jako zástupci Strany zelených v Praze 14 jsme vznesli k projektu zásadní připomínky a v jejich rámci jsme také požadovali  posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Když bylo našemu požadavku vyhověno a bylo rozhodnuto, že se projekt v rámci EIA posuzovat bude, požádal o ukončení řízení EIA investor. Nemůže tak  nyní žádat o územní rozhodnutí ani stavební povolení.

V rámci proběhlého řízení EIA společnost Coca-Cola HBC Česká republika tedy oficiálně odstoupila od předloženého projektu na  vybudování nové skladovací haly v Praze 14. Zároveň s tím zastavila všechny činnosti spojené s přípravou na její vybudování, včetně veškeré projektové dokumentace  podle původního záměru.

V pohotovosti ale zůstáváme i nadále. Stále ještě totiž hrozí, že společnost Coca-Cola svůj projekt zcela nepohřbí. Pokud by  nechala upravit projektovou dokumentaci tak, aby tato vyhověla vzneseným připomínkám, může zažádat o projednání v procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí znovu.

 

Ilona Picková, Zastupitelka za Stranu zelených