Leden nám opět připravil pěknou porci sněhové nadílky. V loňském roce se díky rozhodnutí Rady hl. města vrátila na pražské chodníky po dvaceti letech sůl ve formě chemického posypu.  A to i přes to, že jsou dnes všeobecně známé její negativní důsledky – sůl poškozuje nejen tlapky psů a jiných domácích zvířat, ale především škodí volně žijícím živočichům, dochází k úhynu  ptactva  i stromů, poškozuje zeleň, půdu, spodní i povrchové vody. Kromě toho způsobuje také škody na majetku – prosakuje do základů budov, narušuje omítky  i železobetonové konstrukce. Nezanedbatelné škody působí také na podrážkách našich bot  či podvozcích a karoseriích automobilů.

Proti tomuto zpátečnickému rozhodnutí protestovala široká veřejnost. Tento protest svými stanovisky podpořily také významné odborné organizace, jako je Státní veterinární správa ČR, Česká společnost ornitologická, Komora veterinárních lékařů, Nadace na ochranu zvířat, Středisko výcviku vodících psů či Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Jejich vyjádření  se bez výjimky staví za úklid sněhu kombinovaný s nechemickým (inertním) posypem a solení označují za nevhodný, životnímu prostředí a majetku škodící postup.

Vzhledem k pádným argumentům již posyp chodníků technickou solí zásadně odmítla řada městských  částí a daří se jim udržovat bezpečný povrch pro pohyb chodců i bez ohrožování zdraví a životů zvířat a výrazného poškozování životního prostředí. Věřím, že osvěta a získané  zkušenosti přispějí k tomu, že se k nim již brzy přidá i naše Zdravá městská část.

Kontakt:

Ilona Picková: +420 603 711 367, ilona.pickova@zeleni.cz
zastupitelka MČ Praha 14