Je to téměř k nevíře, ale po dlouhých letech čekání, se to podařilo a nebezpečná křižovatka Broumarská x Vajgarská se dočkala požadované rekonstrukce. V rámci ní došlo k úpravě nebezpečného výjezdu z Vajgarské ulice, kdy zejména vozy MHD měly problém s výjezdem na ulici Broumarskou. I v opačném směru došlo k výraznému zlepšení, na Broumarské ulici totiž vznikl nový pruh pro levé odbočení. Ke zvýšení bezpečnosti rovněž přispělo i vybudování nového přechodu pro chodce s dělícím ostrůvkem. Co se naopak stále nepodařilo je efektivně dořešit problém s průjezdnou nákladní dopravou, které v této části stále přibývá. Stávající dopravní značení je nevhodné a tranzitování těžkých náklaďáků okolo kostela sv. Bartoloměje se i přes průběžnou snahu zástupců Strany zelených nepodařilo bohužel prosadit. Naději však neztrácíme a i nadále budeme za toto opatření bojovat.

PETR HUKAL