Na svém mimořádném jednání včera schválila Rada MČ Praha 14 zadání pro výběr projektanta na tři nové vlakové zastávky. Podle studie zpracované v loňském roce by měly vyrůst na nákladní trati, která vede podél Českobrodské. První zastávka Hostavice je plánována na náspu proti prodejně Albert. Druhá – Jahodnice by pak měla vyrůst u křižovatky s ulicí Nedokončená. Třetí, zcela nový záměr, je zastávka Jiráskova čtvrť u podjezdu pod Průmyslovou. Linka S 71, kterou zde plánuje ROPID provozovat, by v první fázi spojovala Běchovice s Vršovicemi.

Projekt tohoto rozsahu je mimo rozpočtové možnosti městské části. Z tohoto důvodu jsem již počátkem roku požádala magistrát o finanční podporu, která je nezbytná pro zahájení projektových prací.

Ilona Picková