Již několik let se můžete v blízkosti Kyjského rybníka setkat se zančkou, která není úplně běžná. Jedná se o upozornění na pohyb kachen. Na podzim k ní přibyla další, tentokrát se ale jedná o výskyt žab. Tuto značku objevíte v ulici Borská v blízkosti místního rybníčku. Na jaře k němu totiž houfně směřují žáby z blízké zahradkářské osady, aby se zde rozmnožily. Bohužel až doteď musely zdolat překážku v podobě vysokého obrubníku na komunikaci. Pro většinu z nich byl ale nepřekonatelný a tak často zahynuly pod koly projíždějících aut. V loňském roce jich několik set zachránili dobrovolníci z řad zahrádkářů, kteří je pravidelně sbírali a přenášeli k vodě. Za tuto aktivitu jsem jim nesmírně vděčná. Letos už jistě zvládnou žabky cestu samy,  bylo provedeno snížení obrubníků na komunikaci v oblasti rybníčku. Současně se zde objevila výše zmíněná značka, upozororňující na jejich možnou přítomnost.

mojeTvoreni0181

mojeTvoreni0182