V pondělí 2. června 2014 zahajuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy rekonstrukci křižovatky ulice Broumarská s ulicí Vajgarská. Celá rekonstrukce bude ukončena v červenci 2014.

„Rekonstrukce křižovatky je vyvolána zejména potřebou zlepšení bezpečnosti provozu při odbočování z Broumarské ulice vlevo do Vajgarské ulice a odstranění nebezpečných kolizních míst při nájezdu autobusu MHD z Vajgarské do Broumarské,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK.

Stavba je rozdělena do 5 etap, přičemž v rámci 1. a 2. etapy se rozšíří stávající vozovka ul. Broumarské za účelem zřízení levého odbočovacího pruhu ve směru z centra. Pro bezpečnost chodců je v plánu vybudování dělícího ostrůvku na přechodu pro chodce a vybudování nových chodníků. Zároveň dojde ke směrové úpravě obrub v obloucích křižovatky. Obsahem 3. a 4. etapy je připojení uličních vpustí do stávající kanalizační stoky a obetonování stávající vpusti v křižovatce. Závěrečnou 5. etapou stavby je obnova živičného krytu vozovky.
Dále je součástí úprav výměna stožárů a svítidel veřejného osvětlení a pro zvýšení bezpečnosti bude přechod pro chodce přisvětlen.

Dopravní omezení:
1. a 2. etapa
 – zúžení jízdních pruhů
3. a 4. etapa  – obousměrný provoz jedním jízdním pruhem řízeny světelným signalizačním zařízením (SSZ).
5. etapa –  operativní řízení provozu jedním jízdním pruhem při pokládce živičného krytu vozovky

Začátek: Cca 85 m ve směru Kyje (do centra) od středu křižovatky
Konec: Cca 62 m ve směru Černý most (z centra) od středu křižovatky
Délka opravy: cca 147 m ul. Broumarské + cca 21 m napojení ul. Vajgarské
Šířka opravy: 11 – 17 m

Zdroj: http://www.tsk-praha.cz/