MÁTE TŘI MOŽNOSTI, JAKÝM ZPŮSOBEM NÁS PODPOŘIT

1. Vyberte si naši kandidátku a té dejte všechny své hlasy.

2. Vyberte si naši kandidátku a doplňte ji o kandidáty z jiných kandidátek.

3. Nekřížkujte žádnou celou kandidátku, ale své hlasy přidělte jednotlivým kandidátům z různých kandidátních listin.

(Počet takto vybraných kandidátů ale nesmí překročit počet 31, jinak se hlasovací lístek stává neplatným).

CO SE STANE V KAŽDÉM Z JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ?

1. V tomto případě  dáte všechny své hlasy (celkem 31) naší kandidátce. Všichni kandidáti na dané  kandidátce dostanou po jednom hlasu. Toto je pro nás optimální výsledek a proto tuto vaši podporu uvítáme.

2. Opět rozdáte všechny hlasy, kterými disponujete. Dostaneme tak všechny vaše hlasy kromě těch, které byly uděleny kandidátům z jiných listin. Kandidáti dostávají hlasy podle pořadí na kandidátce. Například pokud vyberete naši  kandidátku a k tomu pět kandidátů z ostatních kandidátek, pak vaše hlasy dostane prvních 26 kandidátů na naší kandidátce a 5 dodatečně vybraných kandidátů na dalších kandidátkách.

3. Udělíte jen tolik hlasů, kolik kandidátů si explicitně vyberete. Pokud to bude méně, než je volený počet členů zastupitelstva, v našem případě 31, přicházíte o své hlasy. Pokud udělíte více (i omylem), stávají se vaše hlasy neplatnými.  Proto prosíme, vyberte si raději některou z předcházejících možností.

KROUŽKOVÁNÍ (ANI KŘÍŽKOVÁNÍ) V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH

NEMUSÍ FUNGOVAT

Metoda upřednostňování populárních kandidátů, která je v posledních letech na vzestupu v poslaneckých a krajských volbách, na komunální úrovni nefunguje. A je to ještě horší: voliči o tom neví, o kroužkování se kvůli mediální masáži snaží a ve výsledku své straně (i oblíbenému kandidátovi) ubližují.

Podívejme se na modelový příklad. Volič Karel volí v obci s devíti zastupiteli. Rád by dal hlas Straně spravedlivých občanů. Nemá ale rád první čtyři osoby na kandidátce a chtěl by pomoci kandidátům č. 5, 6, 7 a 8, aby přeskočili první čtyři kandidáty. Volič Karel se proto rozhodne nezvolit celou kandidátku Strany spravedlivých občanů, ale jen zakřížkuje kandidáty 5, 6, 7 a 8 a dále tři další kandidáty z konkurenční kandidátky. Karel má k dispozici ještě dva hlasy, ale už neví, koho by volil, tak je nevyužije.

Karel v našem příkladu nejen nevyužil svůj plný volební potenciál (uplatnil jen 7 hlasů z 9, které měl k dispozici), ale vůbec neprospěl kandidátům 5, 6, 7 a 8 na kandidátce Strany spravedlivých občanů. Této straně udělil totiž jen celkem 4 hlasy a hlasy se vždy připočítávají prvním lidem na kandidátkách. Karel tedy ve skutečnosti hlasoval přesně pro ty první čtyři kandidáty, pro které hlasovat nechtěl. Protože navíc většina voličů v Karlově obci hlasovala pro celé kandidátky, a nikoliv tak pečlivě po jménech jako Karel, ani jeden z kandidátů 4, 5, 6 a 7 nezískal více než 10 % hlasů nad průměr hlasů na kandidátce, a tak čelní kandidáty nepřeskočil.

Děkujeme za Vaši podporu!!!