Velmi aktuální je nyní otázka schvalování tzv. úprav územního plánu, kterými se mění zejména výškové koeficienty plochy. Magistrát narychlo připravil materiál, kterým má být zlegalizováno více než 160 těchto úprav, jež za poslední tři roky schválila Rada HMP. Zjevně tak reaguje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z konce minulého roku, který tyto úpravy označil za nezákonné.

uzemni plan

Pražští zastupitelé by měli dosavadní nelegální postup zpětně posvětit. Na území Prahy 14 se nacházejí tři z těchto návrhů. Ani jeden nebyl projednán Zastupitelstvem městské části, kterému ze zákona přísluší právo se k těmto věcem vyjadřovat. Přitom jde o změny, které znamenají vyšší stavby a větší podlažní plochu, než povoluje platný územní plán. To samozřejmě znamená větší zisk pro stavebníka, ovšem pro místní obyvatele je to především vyšší dopravní zátěž, ale i celkové snížení kvality života. Z tohoto důvodu požadujeme, aby materiál nebyl bez stanoviska Zastupitelstva městské části vůbec na pražském magistrátu projednáván.

ILONA PICKOVÁ
zastupitelka MČ Praha 14