NEBEZPEČNÝ ODPAD PRO JAHODNICI? ROZHODNĚ NE!

Na magistrátu nám občas připraví překvapení. Někdy i velmi nepříjemné. Takové jsem zažila v březnu letošního roku, když jsem zjistila, že byla změněna smlouva na pronájem městských pozemků u ulice Nedokončená.

Tyto pozemky o velikosti více než 26 tisíc m² byly od roku 2013 pronajaty jako zařízení staveniště. Dodatkem byla ale v loňském roce tato smlouva změněna. Nejenom že došlo ke změně společnosti, která si pozemky pronajímá, zásadní změna nastala především v účelu nájmu, který byl změněn na zřízení dekontaminační jednotky.

Praha 14 odpadištěm?

To znamená, že zde mají být likvidovány ropou znečištěné látky, které se řadí mezi nebezpečný odpad. Tohoto odpadu zde má být každý rok uskladněno až 15 tisíc tun, k tomu ještě dalších více než 70 tisíc tun běžného odpadu. To mi připadá opravdu hodně, zejména pokud je veškerá dopravní obsluha počítána z Nedokončené.

Připadá vám to v lokalitě blízko obytných domů na Jahodnici vhodné? Mně tedy rozhodně ne! Z tohoto důvodu jsem hned v březnu zaslala na magistrát žádost o zrušení této nájemní smlouvy. Tato žádost byla podpořena usnesením rady Prahy 14.

Řešení v nedohlednu!?

A co na to velký magistrát? NIC! Zhola NIC! Ticho po pěšině. Nikdo se neobtěžoval ani s odpovědí, natož s tím, aby zareagovali na mou žádost.

Zarážející je, že sám magistrát uvažuje v této lokalitě o městské kompostárně. Místo toho, aby využil své vlastní zpevněné plochy, nechal raději zpracovat studii na sousední část, na které je nyní vzrostlá zeleň.

Tím by se zvýšil navážený odpad minimálně o dalších 15 tisíc tun za rok. Také vám to připadá jako hloupý vtip? Bohužel nikoliv, jde o realitu. S takovýmto zatížením pro Jahodnici rozhodně nesouhlasím a budu proti němu nadále bojovat.

 

Ilona Picková, Zelení