Oproti západněji položeným zemím, ve kterých je reklama podél silnic úplně zakázána nebo alespoň silně regulována, je naše republika v tomto ohledu stále ještě hodně pozadu. První krůčky ke zlepšení se již daří dělat. Ředitelství silnic a dálnic za poslední roky zrušilo stovky billboardů, nejsou prodlužovány stávající smlouvy a nové reklamy už nejsou povolovány. Do roku 2018 by měly zmizet všechny. Nelegální reklamy odstraňují silničáři průběžně. Firmy však našly způsob, jak zákaz obejít a reklamu u silnic nechat. Věší ji na kontejnery i na balíky slámy. Ve zhruba devadesáti procent se jedná právě o zmíněnou nepovolenou reklamu.
Jiná je ovšem situace billboardy ve městech, kde jich neubývá, právě naopak. Zejména situace v Praze je dnes kritická. Za posledních pár let zde přibyly díky zcela nepochopitelné benevolenci odpovědných úřadů stovky nových, především velkoformátových billboardů.
Přitom je všeobecně známo, že jsou reklamní poutače nebezpečné, a to hned ze dvou důvodů. Reklama bezesporu odvádí pozornost řidiče zejména proto, že jsou reklamní poutače často výraznější než dopravní značky a návěsti. V případě opuštění vozovky také hrozí náraz do konstrukce billboardu.
Kromě toho jsou billboardy ošklivé. Jde o výrazný zásah jak do volné krajiny, tak i do veřejných prostranství měst. Džungle reklamních nosičů různé velikosti, kvality i provedení, tak jak je k vidění kupříkladu na pražských výpadovkách, vypadá směšně zejména ve srovnání s elegantními, reklamou nedotčenými rychlostními silnicemi jinde v Evropě.
Billboardy jsou také neekologické. Obří reklamní nosiče jsou z hlediska životního prostředí patrně tou nejbezohlednější formou reklamy. Kromě toho, že narušují krajinu, spotřebovávají osvětlené, otočné i digitální billboardy nemalé množství energie. Osvětlené a LED billboardy také silně přispívají ke světelnému smogu a znepříjemňují život lidem, kterým svítí do bytů. Nezanedbatelná je i spotřeba papíru a tiskových barev při jejich výrobě.

Ilona Picková, zastupitelka za Stranu zelených