Představujeme vám kandidáty do zastupitelstva Prahy 14:

 

 kandidátka č. 1 – Ing. Ilona Picková 

email: ilonapickova@seznam.cz

Ing Ilona Picková
předsedkyně ZO Zelení Praha 14

Proč kandiduji?

„Zaměřím se na to, aby nám pod okny nečoudily statisíce aut, které zde být nemusí. Masivní tranzitní doprava  do zastavěných oblastí prostě nepatří. Současně je třeba využít rezervy v hromadné dopravě např. posílením funkce železnice či kombinované dopravy. Nezapomínám  ani na rozvoj bezpečné infrastruktury  pro chodce a cyklisty. Nechci zamořenou čtrnáctku.“

Ilona bydlí s rodinou v Kyjích již více než 20 let. Její dědeček byl hloubětínský rodák. Vystudovala Agronomickou fakultu České zemědělské univerzity. Nabyté znalosti zúročila v rámci své patnáctileté pedagogické praxe, kde mimo jiné koordinovala environmentální výchovu. Zastupitelkou za Zelené v Praze 14 je od roku 2006. V rámci působení na radnici se zabývala školstvím a místní Agendou 21, v uplynulém období měla na starosti životní prostředí a dopravu. Je nadšenou včelařkou, ráda i sedne také k zajímavé knize nebo k paličkování.

 

 kandidát č. 2 –  Mgr. Jiří Pilip

Mgr. Jiří Pilip místopředseda ZO Zelení Praha 14

Proč kandiduji?

„Dohlédnu, aby ze čtrnáctky nezmizela veškerá zeleň kvůli zájmům lidí, kteří tady nevidí domov, ale pouhé parcely pro svůj vlastní byznys. K tomu je potřeba ohlídat územní plánování. Už nyní je čtrnáctka obehnána silniční sítí a situace se může rychle zhoršit. V novém Metropolitním plánu je totiž mnoho skrytých změn, které se naší městské části přímo dotýkají. “

Jirka se na čtrnáctce narodil a žije v ní dodnes. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde předsedal jak fakultnímu spolku Studentské rady, tak celouniverzitní Studentské unii UK. Profesně se zabývá oblastí kultury, je pivním labužníkem a za Zelené se specializuje na územní plánování.

 

 

 kandidát č. 3 – Ing. Vratislav Štěpař

Ing. Vratislav Štěpař

 

Byl zakládajícím členem Zelených na Praze 14, kteří vznikli na Praze 14 v roce 2006, je členem finanční a bytové komise. Žije v Kyjích a aktivně se účastní politického života.  

Do budoucna by chtěl pokračovat v politice kterou se věnoval v tomto volebním období tedy bytové a finanční, jelikož kontrola prostředků Městské části a bytová politika patří tradičně mezi pilíře naší zelené politiky na Praze 1

 

 

 

kandidátka č. 4 – Mgr. Květa Dvořáková 

Mgr. Květa Dvořáková

Proč kandiduji?

„Držím se hesla, že kvalita života se skrývá v drobných věcech. Ráda bych se zasadila o lepší úklid ulic a zelených ploch, které mnohde vypadají jako smetiště a současně se zasadila o opravy chodníků a lepší dopravní propojení odlehlých částí Prahy 14.“

 Květa vystudovala slavistiku a velkou část života strávila v Polsku a v Německu. Vyzkoušela si mnoho různých profesí. Pracovala jako tlumočnice a překladatelka, zaměstnanec muzea i jako organizátorka školních zájezdů do České republiky. Nyní tráví důchod na čtrnáctce. 

 

 

kandidátka č. 5 – Mgr. Karolína Chovancová                                          

Mgr. Karolína Chovancová

 Proč kandiduji? 

Vystudovala jsem učitelství společenských věd, filosofie a etiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Tématu vzdělávání se dlouhodobě věnuji, a to především inkluzivnímu vzdělávání a sociálnímu začleňování. To mě dovedlo k cílům, které prosazuji, čímž je bourání bariér, tedy otevřená a solidární společnost, kde se zapojit může každý.

Karolína Chovancová se dlouhou dobu také podílela na aktivitách prosazujících bezbariérovou dopravu v Praze.  Mezi její zájmy patří permakultura, což trvale udržitelné zacházení s přírodou, na základě toho vybudovala na Černém Mostě veřejně otevřenou bylinkovou zahradu, kde si sousedé a sousedky mohou bylinky natrhat. Tímto způsobem by ráda i nadále pomáhala rozvíjet veřejný prostor, do kterého má každý přístup. 

 

 

kandidátka č. 11 – Mgr. Eva Jordán Vaňková

Mgr. Eva Jordán Vaňková

Proč kandiduji? 

Aktivně žiji v části Jahodnice, kterou se spolu s manželem snažím kultivovat především sportovními akcemi. Jako klíčové téma pro celou Prahu 14 vnímám rozvoj a případné vytváření kvalitních vzdělávacích institucí, zejména pro děti v předškolním věku a období základní školy. Praha 14 musí také disponovat s citem kultivovanými, moderními zelenými prostory, které budou sloužit k odpočinku i zábavě během celého roku. Pravidelná setkání s občany považuji za nejsnazší způsob, jak s obyvateli městské části probrat věci, které je v místě bydliště trápí a společně s nimi nalézt nejvhodnější řešení.

Eva Jordán Vaňková se aktivně věnuje sportu, krom turistiky mezi její záliby patří jízda na kole a běh  sporty, Eva je vášnivou cyklistkou, sportovní přístup prosazuje nejen v osobním životě ale i v politice! 

 

 kandidát č. 6 – Dalibor Štola 

Dalibor Štola

Proč kandiduji?

„Zaměřím se na silniční infrastrukturu a reklamní poutače, které jsou dle mého názoru pouze rozptylováním řidičů. V dnešní době jsme zahlceni reklamami, z nichž některé ohrožují bezpečnost občanů čtrnáctky. Dále bych dohlédl na zabavení mladistvých kteří bezmyšlenkovitě a bezcílně bloumají po ulicích. A v neposlední řadě řešení situace světelného smogu, osvětlení frekventovaných ulic a přechodů pro chodce a možnosti úspor v energiích. „

Dalibor se narodil v malebné podkrkonošské vesničce nedaleko Vrchlabí, ale od 7 let žije na čtrnáctce. Ve svých volných dnech se rád vrací do Krkonošské přírody.  Vystudoval střední školu se zaměřením na energetiku. V dnešní době pracuje v energetické společnosti , jako vedoucí v oddělení poruch. Dalibor je ženatý a  se svou ženou vychovávají 3 děti.